Thursday, April 22, 2021

Cau Trầu Kết Nối - Đỗ Công Luận

 Thưa quý ACE,

Ngày 21.04.1975, khúc quanh cuộc đời của tôi.

Hôn sự của tôi đã được gia đình sắp xếp từ khi chuyển ngành. Theo luật nhà binh, phải có giấy phép kết hôn của bộ TTM cấp. Cuối tháng 3/75, giấy tờ về đến. Gia đình đôi bên định ngày cưới vào đầu tháng tư. Khi ấy xe tải của ba vợ tôi chở hàng ra Phan thiết, định có chuyến hàng về. Chiến sự lan rộng. Đoạn đường từ Ngã ba Ông Đồn, căn cứ 4, bị chia cắt. 

Tôi đã xin nghỉ phép ba ngày nhưng lễ cưới phải hoãn lại. 

Sau đó gia đình tính toán, ba vợ tôi sẽ theo ghe cá về Long Hải, rồi đi xe đò Vũng Tàu về BH. Ngày cưới ấn định lại là ngày thứ hai 21.04.1975. Tôi đành phải dù ở nhà 1 ngày để tổ chức hôn sự. 

Bạn bè chỉ có Võ Hà Mỹ làm rể phụ. Ngô Hồng Tâm làm tài xế xe hoa.

46 năm trôi qua, nhiều thăng trầm biến đổi trong cuộc đời.


 

No comments:

Post a Comment