Thursday, April 29, 2021

Liên khúc Hành Trình Tìm Tự Do - 45 Năm Quốc Hận 30-4-1975 --- 2020

Tiếng hát : Diễm Liên, Philip Huy & Thanh Trúc


No comments:

Post a Comment