Wednesday, April 28, 2021

Nghệ Thuật Sống Của Một Kiếp Người


1 : Nhìn thấu lòng Người cũng không cần nói ra hết, chừa cho Họ một con đường, chừa cho Mình chút khẩu đức.

2 : Trách Người không cần hà khắc đến tàn nhẫn, chừa cho họ chút mặt mũi, giữ cho mình chút độ lượng.

3 : Tài năng không cần phô trương hết, dành cơ hội cho Người khác, giữ sự sâu sắc cho mình.

4 : Có công không nhận hết, chuyển cho Người vài phần, lưu khiêm nhường cho mình.

5 : Hiểu hết lý lẽ không cần tranh cãi đến cùng, mở đường cho Người khác, giữ khoan dung cho mình.

6 : Được yêu quý chớ nên cậy hết vào, sẻ cho Người chút ít, lưu cho mình đường lui.

7 : Giầu sang chẳng nên hưởng hết, chia cho Người chút ít, Cho ta chút niềm vui.
Một đời đáng giá, đừng sống qua loa.

*VietBF@sưu tập

No comments:

Post a Comment