Thursday, September 30, 2021

Ba Bài Thơ Thương Tiếc Phi Nhung - Đỗ Công Luận - Người Phương Nam


Vĩnh Biệt Phi Nhung!

Trả lại trần gian bao hệ lụy
Em về vui bước cõi vô ưu
Để lại cho đời bao luyến tiếc
Thương hoài nhớ mãi tiếng dân ca...


Người Phương Nam

No comments:

Post a Comment