Saturday, September 25, 2021

Cu Tí Tài Lanh

 

Một lần cu Tí tắm chung với Ba. Thấy "cái đó" của Ba, nó tò mò hỏi cái gì, Ba nó trả lời:

- Là chiếc xe BMW của Ba đó!

Hôm sau có dịp tắm chung với Mẹ. Thấy "cái đó" của Mẹ, nó cũng hỏi là cái gì, Mẹ nó trả lời:

- Là cái garage của Mẹ đó! 

Sáng hôm sau, có điện thoại reng....

- Có Ba ở nhà không cu Tí?

- Dạ có thưa bác Tám, Ba con đang de xe BMW vô garage!

- Vậy chút bác Tám gọi lại! 

Mười lăm phút sau....

- Ba rảnh chưa cu Tí?

- Dạ Ba con còn de xe BMW vô garage!

Mười lăm phút sau...

- Ba rảnh chưa Tí, cho bác nói chuyện với Ba chút con!

- Dạ Ba con cũng còn de xe BMW vô garage!

- Sao de xe gì mà lâu dữ dzị cà?!

- Dạ đúng rồi bác, ổng de tới de lui hoài mà cũng còn kẹt hai cái bánh xe ở ngoài bác ạ!????


Lượm trên mạng

No comments:

Post a Comment