Saturday, September 18, 2021

Dân Tộc Chạy


Chiến tranh, loạn lạc : Chạy tản cư, chạy loạn, chạy giặc, chạy di cư, chạy di tản

Nhi đồng : Chạy trường, chạy lớp

Đại học : Chạy điểm

Thanh niên : Chạy việc, chạy xuất khẩu lao động, chạy nghĩa vụ, chạy dân phòng

Đi làm : Chạy bằng, chạy ghế, chạy quyền, chạy chức

Dân buôn vua : Chạy chính sách, chạy dự án, chạy quốc tịch

Vi phạm pháp luật : Chạy chọt, chạy án, chạy tòa, chạy tâm thần

Ở tù, tử hình : Chạy ân xá

Bệnh hoạn : Chạy bệnh viện, chạy bác sĩ, chạy thuốc

Lao động tự do : Chạy ăn, chạy chợ, chạy nợ, chạy mánh, chạy làng, chạy ngược, chạy xuôi

Kinh doanh : Chạy giấy phép

Xây dựng : Chạy phạt

Thiên tai : Chạy bão, chạy lụt, chạy lũ

Đám cưới : Chạy tang, chạy bầu

Tiêm ngừa : Chạy “ông ngoại”

Mai táng : Chạy thiêu sớm

Giờ thêm chạy dịch

Chắc chắn, không có dân tộc nào trên thế giới chạy nhiều, chạy từ đằng đông sang đằng tây, chạy từ hạ tầng đến thượng tầng, chạy cả một đời, chạy mãi mãi … như dân tộc này! Năng động đến mức đó, ấy vậy mà dân tộc này vẫn chưa ngóc đầu lên nổi.

Chúng ta còn thiếu chạy gì nữa chăng ? 
Từ Facebook Manh Dang

Aug 23,2021

No comments:

Post a Comment