Friday, September 24, 2021

Lòng Bao Dung Của Phụ Nữ & Sự Hư Hỏng Đáng Yêu Của Đàn ÔngĐêm đã khuya, gã đàn ông quá say gõ ca mt căn h. Mt người ph n m ca, ngc nhiên hi:

- Ôi anh, sao anh v tr thế?

Gã đàn ông lp bp:

- Anh xin li em, hôm nay gp bn bè vui quá nên anh v tr, làm phiđến em.

Người ph n tươi cườđáp:

- Không có gì đâu anh, anh say thế mà còn biếđường v nhà là tt ri!

Gã đàn ông vn lè nhè tiếp:

- Nhưng anh vn phi xin li em vì sau đó anh và các bn có đi tăng 2, vui v cùng các em  quán bia ôm.

Người ph n vn tươi cườđáp:

- Có gì đâu anh, đàn ông các anh có tí rượu bia vào là hay thích đi tăng 2, tăng 3 như vy.

Gã đàn ông li nói:

- Anh li xin li em vì sau đó anh và các bđã đánh bc và anh đã thua hết sch tin.

Người ph n vn tươi cườđáp:

- Không sao đâu anh, tin bc là vt ngoài thân. Anh s làm vic và kiếm lđược mà.

Gã đàn ông li nói:

Điu cui cùng mà anh mun xin li em là trên đường v đây anh đã vượđèn đỏ và b công an gi xe ri.

Người ph n vn ôn tđáp:

- Anh đừng lo, ngày mai anh đến np pht ri ly xe v thôi.

Gã đàn ông qu xung nc n:

- Ôi em, Đức Chúa tri ca anh, Thánh Ala ca anh, Pht Bà của anh, thiên thn ca anh, ch có  đây - trong ngôi nhà đầy tình yêu thương này anh mi cm nhđược hết s bình yên và c s tha th, chia s cm thông sâu sđến như vy t người v hin yêu quý như em.

Người ph n mm cườđáp:

- Cu cho Chúa, Tri, Tiên, Pht, Thánh, Thn phù h cho anh; cu cho anh được bình yên và nhđược s tha th, chia s cm thông trong chính ngôi nhà ca mình như anh mong mun. Nhưng anh phi gõ ca căn h bên cnh, vì đó mi là nhà ca anh!

 Tt c ph n trên thế gian này đều có tm lòng rng m. H sn sàng tha th, chia s cm thông vi nhng sai lm khó chp nhn nht ca ngườđàn ông...

Min sao ... ngườđó không phi là chng mình ! Ha ha ha …


Sưu tầm

No comments:

Post a Comment