Thursday, September 23, 2021

Phương Cách Chống Covid Mới - Chẩm Tá Nhân Diễn Nghĩa

 

Ông Bí Thư Thành Uỷ Hà Nội 

Quả thật là một người tài giỏi 

Xứng đáng được nhận giải Nobel.

Trong khi bao khoa học gia thế giới 

Vò đầu bứt tóc nghĩ không ra 

Biện pháp đẩy Covid vào bóng tối 

Thì “Đỉnh Cao Trí Tuệ” Việt Nam 

Cống hiến một biện pháp nóng hổi 

Mà theo ý của ông Bí Thư

Giản dị nhưng hiệu quả tuyệt đối: 

Cứ bịt chặt mọi chỗ hở ra 

Không cho Covid cơ hội len lỏi 

Vào cơ thể để bệnh phát ra.

Phải công nhận cái điều ông nói 

Chính xác cả một trăm phần trăm.

Không tin, bạn hãy cứ tự hỏi 

Nếu bạn bịt kín mắt, mũi, mồm tai 

Và những chỗ hở, để chặn lối, 

Tất cả mọi chỗ trên thân người, 

Thì chuyện gì sẽ xảy ra đây?

Chắc chắn bạn sẽ ngòm củ tỏi.

Covid dĩ nhiên không thể chui vào.

Mà vào được thì, của đáng tội, 

Làm được gì với cái xác chết toi?

Thế là đại dịch, khỏi cần nói, 

Cũng tự hủy, tự diệt ngay thôi!

Hoan hô ông Bí Thư tài giỏi 

Xin ông áp dụng biện pháp này

Cho các đồng chí Cộng Sản gạo cội 

Của ông ngay lập tức đi thôi.

Ưu tiên đảng viên, các ông vẫn nói!

 

CHẨM TÁ NHÂN

(diễn nghĩa)

07/21/2021

No comments:

Post a Comment