Monday, September 27, 2021

Y Tế Của Cuba: "Top" Đầu Thế Giới

Theo như báo chí nhà nước  đưa tin, Cuba là nước có chế độ an sinh, giáo dục và chăm sóc y tế cho dân nằm trong "top "đầu thế giới. 

Nghe nói sắp tới đây Cuba sẽ chuyển giao một số công nghệ sản xuất dụng cụ y khoa cho Việt Nam. Ha haha...

 


Ảnh : Một bệnh viện ở Cuba


From: Kim Hoa Bà Bà

No comments:

Post a Comment