Wednesday, September 15, 2021

Bài Học Cuộc Sống: Cuộc Tranh Luận Giữa Nước Giếng Và Nước Sông


Cách đây đã lâu, không ai biết chính xác là khi nào, nước giếng tình c gp được nước sông. Nước giếng cm thy rt tò mò mi hi: “Này! Bn là ai thế?". 

Nước sông nói: “Mình là nước sông! Ai cũng biết mình c. Còn bn là ai?". 

Nước giếng đáp: “Mình là nước giếng, mà cũng kỳ l nha, đã có nước giếng ti mình ri, sao li cn phi có nước sông các bn vy nh?". 

Nước sông nói ngay: “Không có nước sông chúng mình, vn s vn vt đu không th sinh tn được. Trong nước sông ca chúng mình còn có rt nhiu sinh mnh khác na; hng hà sa s các loi cá và sinh vt khác phi có chúng mình mi sng được. Nước giếng các bn có làm được gì không? Không có nước giếng các bn thì thế gii vn phn hoa thôi”. 

Nước giếng nghe xong lin nói: “Nước sông các bn có th đi đến tng ngóc ngách ca thế gii không? Vy mà nước giếng chúng mình li có th làm được; bt k nơi đâu, ch cn đào đt lên là chúng mình có th phc v nhu cu cho mi người ri; hơn na ly hoài cũng không hết, dùng hoài mà vn còn. Không có nước sông các bn thì vn vt vn sng tt thôi!".


Có mt người khách du lch đi ngang qua và nghe được cuc đi thoi ca h, người này mi nói vi c hai rng:

“C hai ch nên tranh giành nhau. Kỳ thc hai bn đu rt quan trng; các bn đu là b phn không th thiếu trên thế gii này. Các bn có biết c hai ti sao li phát sinh tranh lun vi nhau không? Là vì trong tâm c hai ch có chính mình, ch coi mình là quan trng; đu là ly s trường ca mình mà so vi khuyết đim ca người khác. Nếu biết nhìn vào s trường ca người khác thì mi thy bn thân mình lúc nào cũng còn thiếu kém”.

Nước sông và nước giếng nghe xong thì đu xu h mà làm hòa vi nhau. K t đó c hai sng vui v hòa thun và tương tr cho nhau; mang li li ích cho nhiu người hơn na!*

Ai cũng là duy nht trên thế gii này và đu có giá tr ca riêng mình, đng t ti v bn thân, cũng đng kiêu ngo xem thường người khác. Thế gian phn hoa cũng là vì dung cha tt c trong nó.  

Mt người vĩ đi s đ cho người khác đng trên đôi vai ca mình; cũng như bin ln dung cha trăm sông, nếu có tâm phân bit, chê sông này đc, sông kia trong thì bin cũng không th tr nên vĩ đi như thế. 

Tâm phân bit so sánh cũng là khi ngun cho lòng đ k, mt tâm vô cùng xu và có th gây ra rt nhiu hu ha. Tác gi ni tiếng ca M William Arthur Ward tng nói:

“Ti sao nhng k đ k bao gi cũng có mt cái gì đó đ bun phin! Bi vì anh ta b giày vò không ch vì nhng tht bi ca bn thân anh ta mà c vì nhng thành công ca người khác”.


SUY NGHIM:

Tâm rng lượng thì lúc nào cũng cm thy vui v.

Thiên đường luôn rng ca, ch là chúng ta t khép mình.

So sánh hơn thua, dìm người khác đ đưa mình lên, không nhng không giúp chúng ta hnh phúc hơn mà nó còn khiến ta mt mi hơn. Vn dĩ trước mt chúng ta là bu tri rng ln, vy nhưng ch vì tt đ mà bây gi nó ch còn hình nh đáng ghét ca đi phương. Như vy chng phi là quá ngu ngc hay sao?

 

Nhà báo Frank Tyger tng nói:

"Tht may mn cho ai hc được cách khâm phc mà không ghen t; đi theo mà không bt chước; khen ngi mà không tâng bc; và dn đường mà không thao túng”. Buông tha cho đi phương cũng là m ra cho mình mt con đường. Thiên đường lúc nào cũng m ca, ch là chúng ta t đóng kín tâm tư ca mình!"*


Namo Buddhaya
 (theo hocdetu.wordpress.com)

No comments:

Post a Comment