Saturday, September 11, 2021

Cười Bể Bụng !Vợ Việt Gọi Cảnh Sát Mỹ Thưa Chồng

 

A Vietnamese woman called 911 and said that her husband physically abused her. A police officer came to her apartment and wrote the report.

She does not speak much English therefore, word by word, the policeman carefully wrote down every single thing the Vietnamese woman told him.
Later a Vietnamese guy (X generation!) translated this report to Vietnamese:

My husband threats hit me see my mother many times.
Ông chồng tôi hăm đánh thấy mẹ tôi nhiều lần.

But today he out hand and hit me see my grandmother.
Nhưng hôm nay ổng ra tay đánh tôi thấy mụ nội tôi luôn.

Everyday, I make cow cakes, pig skin cakes for him.
Ngày nào tôi cũng làm bánh bò bánh da lợn cho ổng ăn.

But he told me that I don't know to make any handicapped pants.
Nhưng ông bảo tôi là tôi không biết làm cái quần què gì hế't.

Day and night I only know how to watch ship movies.
Ngày và đêm tôi chỉ biết coi phim tàu mà thôi.

He said I'm sky horse.
Ổng ấy bảo tôi là thứ ngựa trời.

Everyday, I bring my ass go hit cards eat money with a bunch of female horses in the neighborhood.
Ngày nào cũng xách đít đi đánh bài ăn tiền với mấy con ngựa cái hàng xóm.

He forbids me to bring those female devils home no more.
Ổng cấm tôi không cho mấy con quỷ cái đó đến nhà nữa.

Because they have too many stories and like say ugly people different.
Vì họ nhiều chuyện và thích nói xấu người khác.

My husband thinks he is delicious.
Ông chồng tôi tưởng ổng ngon lắm.

His friends are a bunch of buffalo heads and horse faces.
Bạn ông ấy toàn là lũ đầu trâu mặt ngựa.

Everyday they bring their empty asses to my house, eat, drink, play guitar and fart everywhere.
Ngày nào họ cũng xách đít không tới nhà tôi ăn uống đàn địch um xùm.

I testicle him go out the street and the truck run over break his head roll to the walk side with the eyes still blinking.
Tôi vái cho ổng có ngày đi ra đường xe cam nhông cán đứt đầu lăn vào lề mà hai mắt vẫn còn chớp chớp.

He angry and hit me.
Ổng giận dữ và đánh tôi.


Lượm trên mạng

No comments:

Post a Comment