Thursday, September 9, 2021

Vui Vui! - Giải Thích Một Lần Cho Tất Cả Về Tờ "GIẤY ĐI ĐƯỜNG" - Đinh Trực

 

(Mùa ‘chống dịch’ tại Sài Gòn – 08-2021)

Giấy đi đường thực ra là giấy để xuất trình khi đi đường. Vì thế nó có tên chính xác được gọi là giấy đi đường. Nếu ai có nhu cầu thật cấp bách muốn đi đường thì phải cần có giấy đi đường. Mà muốn có giấy đi đường thì phải xin phép chính quyền xem xét để được cấp cho giấy đi đường...

Nếu chưa có giấy đi đường thì phải ở yên trong nhà vì bạn chưa có giấy đi đường... Nhưng, nếu muốn đi xin chính quyền cấp giấy đi đường thì phải ra đường mà muốn ra đường thì phải có giấy đi đường... EmojiEmoji

•Tóm lại: Muốn đi đường thì phải có giấy đi đường. Mà muốn có giấy đi đường thì phải ra đường để xin. Mà muốn ra đường thì phải có giấy đi đường ! Nếu chưa có giấy đi đường thì đừng ra đường, hãy ở nhà cùng tham gia chống dịch...

•Nhớ đấy, muốn đi đường thì phải có giấy đi đường.

Bạn đã hiểu chưa ? đi đường thì phải có giấy đi đường.

Giải thích bắt mệt luôn...!

Đinh Trực

No comments:

Post a Comment