Thursday, October 20, 2022

Chỉ Có Thơ Còn Ở Lại - Hàn Thiên Lương


Chỉ Thơ ở lại với ta thôi

Tất cả rơi theo mọi ngã  rồi

Sự nghiệp mờ tan trong gió bụi

Biệt mù tri kỷ cũng xa  xôi! 


Ta bước đi qua  mấy buổi chiều

Hoa tàn rơi đổ thật đìu hiu

Nắng còn vướng víu trên cành lá 

Giữa cảnh chiều hôm nhớ thật nhiều!


Thương biết bao nhiêu trọn khối tình

Tưởng chừng vĩnh cửu cõi ba sinh

Ngờ đâu người  khuất vào miên viễn

Ta mãi long đong bước độc hành!


Trọn cõi lòng thương nhớ mẹ hiền

Lời ru còn đọng mãi trong tim

Thành thơ giữa cõi đời lưu lạc

Soi dẫn đường trần đóm lửa thiêng 


Tất cả mất rồi chỉ có Thơ

Sông kia núi nọ đã xa mờ

Nửa khuya Thơ mãi còn thao thức

Sưởi ấm hồn ta giữa giấc mơ !


Hàn Thiên Lương

No comments:

Post a Comment