Monday, October 10, 2022

Thu Lữ Thứ - Hàn Thiên Lương


Mây giăng lơ lửng giữa từng không

Gợi nhớ người ơi thật não lòng

Mỗi độ thu về còn lữ thứ

Bao mùa lá rụng vẫn lưu vong!

Quê xưa biền biệt buồn nhung nhớ

Xóm cũ xa mờ mãi đợi mong.

Lỡ bước đường thu buồng quạnh vắng

Mơ ngày hội ngộ giữa non sông !

                                1-10-202

                           Hàn Thiên Lương

No comments:

Post a Comment