Thursday, October 27, 2022

Quên Tuổi Già Đi Nhé!

 


Răng yếu - Thì ăn súp

Răng khoẻ - Thì nhai xương

Còn sức - Chơi bốn phương

Yếu mệt - Thì nằm nghỉ

 

Không bận tâm suy nghĩ

Danh vọng với tiền tài

Con cái - Đúng hay sai

Tự nó - Rồi sẽ hiểu

 

Không đợi con báo hiếu

Không buộc người trả ơn

Không thù hận căm hờn

Không chi ly tính toán

 

 Vô tư và đơn giản

 Giúp được ai thì làm

Không chắt bóp, tham lam

Không so bì, ích kỷ

 

Để cho đầu óc nghỉ

Luyện cho sức dẻo dai 

Luyện giấc ngủ sâu, dài

Luyện ăn, uống ngon miệng

 

Vui đâu - Thì cứ đến

Cho thư thái tâm hồn

Sức khoẻ - Phải bảo tồn

Khám định kỳ- Nên nhớ

 

Nhỡ có bệnh - Không sợ

Tìm ra cách - Dung hoà

Trong vũ trụ - Bao la

Con người luôn nhỏ bé

 

 Hãy sống - Cho vui vẻ

 Được nhiều, ít - Tuỳ thiên

 Về Giời... lẽ tự nhiên

 Cũng không cần phải xoắn.

 

  Ai rồi cũng sẽ già  

 Việc gì mà phải xoắn ?

 Đời cũng đâu phải ngắn

 Cứ vui vẻ sống thôi

 

Còn khoẻ mạnh cứ chơi

Quên tuổi già đi nhé

Miễn làm sao ta khỏe

Con cháu đỡ phải lo

 

Giờ thằng bé thằng to

Về hưu bằng nhau hết 

Tiền nhiều nhưng khi chết

Có mang đi được đâu

 

Nên giờ có nghèo giàu

Đều là không quan trọng

Giờ chẳng ham danh vọng

Chẳng mơ chức mơ quyền

 

Miễn sao có ít tiền

Không phải nhờ con cháu

Gặp nhau thì tán gẫu

Còn khoẻ đi chơi xa

Yếu thì ở lại nhà

Buôn dưa và chém gió

Con cái _ kệ chúng nó

                                              

Sưu tầm

No comments:

Post a Comment