Tuesday, October 11, 2022

Nhân Luân Ngạo Cuồng - Đỗ Công Luận

1 comment:

  1. Nào ai đếm được bước thời gian
    Bình tỉnh an nhiên chẳng thở than
    Giữ lòng ta giữa đời luôn tỉnh thức
    Mình luôn sống đạo mặc "mùa sang" ( xuân ha thu đông )

    ReplyDelete