Wednesday, October 12, 2022

Cuộc Đời Giả Tạm - Minh Lương

1 comment:

  1. Người ơi trong cõi vô thường ấy
    Đại hải chừng như chỉ giọt sương!!

    ReplyDelete