Thursday, February 23, 2023

Có Phải? - Người Phương Nam

1 comment:

  1. Bài thơ của người phương nam hay lắm người ơi trong cỏi vô thường ấy Đại hải chừng như chỉ giọt Sương Hàn. Thương Liên

    ReplyDelete