Sunday, February 26, 2023

Mùa Chay, Khấn Nguyện - Trần Thị BéMÙA chay lại về,
Nghe vang vang ... từ trong sâu thẳm
Nhìn cuộc đời  ... suy gẫm bản thân
Thời gian trôi nhẹ mà nhanh
Thoắt cái, giờ đã bước chân cuối đời ?!
... Soi gương,  nhìn mặt ... thầm cười
" Già ơi,  mi đến sao vui thế này ?
Trường đời sân khấu đẹp, hay
Bao nhiêu vai diễn loay quay kiếp người
Nào thương,  nào độc,  nào hài...
Và ta may mắn ... tháng ngày bình an!.."
Thành tâm cảm tạ vô vàn
Chúa Cha, Thiên Mẫu lượng ngàn TỪ BI
Dắt dìu, nâng  đỡ bước đi...
Hồng ân con nguyện khắc ghi kiếp người
Kia kìa... hạnh phước  đây rồi ...
Trọn lòng Tin Thác yêu  Người  vĩnh luân !
Nguyện luôn làm mới Thân, Tâm
Giữ gìn khẩu, ý ... hồng ân kiếp người
Từ khi con mới chào đời
Đến nay... gẫm lại ơn Người  chứa chan
Dù vai thánh giá trĩu quằng...
Con nguyền từng bước nhịp nhàng theo Cha
Nẽo về nay chẳng còn xa
Cha ơi,  thương xót cận kề đỡ nâng
Dù con còn lắm lỗi lầm...
Xin Cha tha thứ  ... tình chân nguyện lòng
Dìu con... đi hết đường trần
Với tâm tĩnh thức  an bình bên Cha


Liège, 1/1/23
T.T.B

No comments:

Post a Comment