Monday, February 27, 2023

Vấn Vương - Hàn Thiên Lương


Đàn ai thê thiết giữa chiều

Hồn ta du tử ngậm ngùi xót xa.

Bước đi vướng trọn nỗi nhà

Ở đây năm tháng quan hà bơ vơ !

 

Hoàng hôn sương khói mịt mờ

Thuyền trăng thôi chở tình thơ thuở nào

Rì rào lá  cỏ xôn xao

Thương đời xa biệt nỗi sầu mênh mông!

 

Nắng chiều chênh chếch ngàn thông

Vàng phai ủ dột khiến lỏng ngẩn ngơ

Dưới cầu nước chảy lặng lờ

Chim trời lẻ bạn thẩn thờ về đâu,?

 

Núi rừng xanh biếc một màu

Dương như quê cũ nỗi sầu quanh đây

Vành khăn ai rũ trắng mây

Thoát trông thêm xót những ngày ly hương!

 

Lá rơi từng chiếc vấn vương

Cõi lòng ly xứ …niềm thương nỗi buồn !

Làm sao quên được cội nguồn

Viền trăng mé núi con đường bờ đê!

 

Dù xa vạn dặm sơn khê

Lòng gần gang tấc lũy tre ao nhà

Nhớ hoài màu áo hoa cà

Nghiêng nghiêng vành nón đường xa trở về!

 

Dù chưa một tiếng hẹn thề

Mà sao vương vấn tình quê thuở nào

Chiều tà lá cỏ lao xao

Xót  hồn du tử gửi sầu về xa !

 

Hàn Thiên Lương

No comments:

Post a Comment