Wednesday, February 15, 2023

Trong Cõi Phù Sinh - Hàn Thiên Lương


Dòng đời mãi mãi cứ trôi qua

Mới rực bình minh lại chiều tà

Xanh tóc thuở nào nay trắng  tóc

Gần nhau phút chốc biệt mù xa!

 

Còn nhớ những ngày yêu mến cũ

Đường về xóm nhỏ hoa nở đầy

Áo trắng ai bay ngoài dậu biếc

Mưa gió nhiều!...- không được  sum vầy!

 

Trong chốn nhân gian dấu bụi đầy

 Thuở chiến chinh khói lửa mù bay

Giấc mộng đời  tàn mau phút chốc

Cõi điêu tàn bao nỗi đắng cay!

 

Ôi thương lắm bạn bè thời cũ

Kẻ nằm yên dưới nấm mộ sâu

Người lang thang cuộc đời lam lủ

Đau lòng ta một cuộc biển dâu!

 

Ở đây xứ lạ buồn muôn thuở

Mãi bước đi về chỉ một mình

Ngó quanh quanh tìm người tri kỷ

Đâu còn ai trong cõi phù sinh!

 

Hàn Thiên Lương 

No comments:

Post a Comment