Thursday, December 11, 2014

Ảo Mộng - Trầm Vân

Cám ơn thi hữu NPN, bài thơ Ảo Ảnh rất hay. Thân gửi lại bài thơ.


No comments:

Post a Comment