Wednesday, December 24, 2014

Giáng Sinh Của Tôi..! - Thơ Bùi Phương


Ngày tháng cũ đã xa rồi kỷ niệm
Bước lạnh lùng trong khỏanh khắc chiến tranh
Có bom rơi đạn nổ quanh đồn vắng
Ngày trôi theo đêm lạnh đến vô cùng...

Là đêm Thánh Chúa xuống trần, nhân thế
Lung linh sắc màu, Chúa ngự chốn hang xa 
Cũng lúc ấy rừng thiêng cháy bỏng
Xác người kia, có máu chảy loang thừa

Tôi gục xuống hố sâu ven đồi máu
Ôi! Linh thiêng Chúa cả ngự trên cao
Tòan thân đã vào cơn mê tỉnh lặng
Chòang tỉnh dậy màu trắng xóa quanh người

Qua rồi đấy mấy mươi năm ẩn tích
Vết thương đầy nhớ những vị ân nhân
Chí sắt son nhờ tấm lòng nhân nghĩa
Tạ ơn người! mừng Chúa đã giáng sinh

Giáng Sinh 2010
Bùi Phương

No comments:

Post a Comment