Monday, December 29, 2014

Cũng Còn Nhiều Người VN Tốt Lắm!


Tuy sống với VC nhưng cũng còn nhiều người VN tốt lắm
Đi mua bao thuốc lá 20 000 VND , đưa chủ tiệm 50 000, được thối lại 40 000,  đút túi bỏ về . Anh chủ tiệm chạy lại kêu :
- Chú em, chú em để quên không lấy thuốc lá nè.
Ba nghĩ :Trên thế gian vẫn còn nhiều người tốt , mình thật tồi tệ. Xúc động rút tờ 10 000 ra đưa lại nói: 
- Lúc nãy anh trả dư em 10 000 này !

Chủ quán cảm động nói :
- Thôi chú đưa bao thuốc lá kia đây anh đổi cho gói thật.
.. sao lại có người thật thà như mình, lại xúc động . 
- Anh đưa tờ 50 000 kia đây em đổi cho tờ tiền thật .
... Anh kia mặt như mếu :
- Thôi chú đưa tờ 10 000 lúc nãy anh đổi cho tờ khác .
...Híc ! người ta tốt thế mà mình thật tồi tệ ... Ngại quá móc cái điện thoại ra :
- Cái này của anh , lúc nãy em lỡ tay cầm nhầm ... xin trả lại . Anh chủ tiệm cảm động rơi nước mắt ... rút ra cái ví :
- Chú em, cái này của chú, anh  trả lai..../

Sưu tầm

No comments:

Post a Comment