Monday, December 8, 2014

Mon Beau Sapin

Một bản nhạc Giáng Sinh gợi nhớ những mùa Noel của lứa  tuổi mà tiếng Pháp là sinh ngữ chánh trong chương trình của bộ Giáo Dục VNCH.


No comments:

Post a Comment