Friday, December 19, 2014

Bạn Có Quyền Nhưng Không Nên


Bạn có quyền nổi giận, nhưng không nên chà đạp lên sự tôn nghiêm của người khác.

Bạn có quyền ghen tỵ với sự thành công của người khác, nhưng không nên mong muốn người khác gặp tai họa.

Bạn có quyền thất bại, nhưng không nên tự hủy hoại mình.

Bạn có quyền vươn tới tương lai, nhưng không nên quên trách nhiệm hiện tại.

Bạn có quyền giành giật sự thành công, nhưng không nên đánh đổi bằng sự hy sinh của người khác.

Bạn có quyền giàu có, nhưng không nên quên chia phần giàu có của mình cho những người gặp số phận bất hạnh.

Bạn có quyền đòi sự chính nghĩa, nhưng không nên đòi bằng thủ đoạn phục thù.

Bạn có quyền mưu cầu một cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng không nên dùng những ngón lừa đảo hôm nay để đổi lấy sự sung sướng ngày mai. 

Bạn hãy nhớ rằng đạo lý muôn đời luôn chắc thật đó là "gieo gió gặp bão" "nhân nào quả đó" "ác nhân ác báo"

Sưu tầm

No comments:

Post a Comment