Wednesday, January 28, 2015

Bốn Chữ H - Vô Danh


1. Xây dựng cuộc đời trên nền móng giáo dục toàn diện (gồm 4 chữ H):

1.1. Hướng người trẻ ngày càng mở rộng kiến thức nhân văn và khoa học, nâng cao khả năng phán đoán và sáng tạo (H1 = Head);
1.2. Phát triển sức khoẻ thể xác và tâm thần lành mạnh (H2 = Health);
1.3. Đắc thủ các kỹ năng thuộc các phương diện văn hoá, xã hội, lịch sử, kinh tế, chính trị (H3 = Hands);
1.4. Rèn luyện nhân cách có con tim  mở rộng (H4 = Heart), theo lời khuyên “Hãy Dành Thời Giờ”

2. Hãy dành thời giờ
Hãy dành thời giờ để suy tư,
Đó là nguồn sức mạnh tinh thần.
Hãy dành thời gian cho giải trí,
Đó là bí quyết sống mãi trẻ trung.
Hãy dành thời giờ để đọc sách,
Đó là nền tảng của sự khôn ngoan.
Hãy dành thời gian cho cầu nguyện,
Vì sức mạnh vĩ đại nhất trên đời là ở đó.
Hãy dành thời giờ để yêu và được yêu thương,
Đó là hồng ân Chúa ban cho mỗi người.
Hãy dành thời gian sống thân thiện với mọi người,
Đó là đường dẫn đến phúc thật.
Hãy dành thời giờ để cười vui,
Đó là suối nhạc của tâm hồn.
Hãy dành thời gian cho cống hiến,
Đời ta thật ngắn ngủi, sống ích kỷ làm chi.

(Thơ: Vô Danh)

No comments:

Post a Comment