Sunday, January 25, 2015

Vẫn Mong


Vẫn Mong

Vẫn mong một ngày không hối hả
Ngồi không chơi thư thả stress free
Không worry "ông dượng bà dì"
Không nấu nướng khỏi cần đi chợ

Bởi ngày nào cũng đều nặng nợ
Với gia đình, con cháu, mẹ cha
Với tha nhân, bằng hữu ta bà
Thương lắm, muốn buông nhưng không nỡ

Vì biết đâu ngày mai hết thở
Sẽ yên tâm ngủ giấc muôn đời
Chừng đó thì mặc sức thảnh thơi
 Giờ thôi rán cho tròn bổn phận

Để chết đi khỏi phải ân hận
Dẫu sao đã tận sức tận tâm
Sống không chỉ nghĩ đến bản thân
Ít ra cũng đôi điều hữu dụng 

Người Phương Nam

No comments:

Post a Comment