Wednesday, January 21, 2015

Vài Ý Kiến Về Đạo Islam


Rất cám ơn các bài viết của chị CP, anh Tuấn và anh Kiệt về tôn giáo Islam, ngắn gọn nhưng súc tích.

Tìm hiểu những nguyên nhân lịch sử thời cổ xưa và hiện đại đưa đến những phong trào khủng bố của người Muslim là vấn đề rất phức tạp. Có thể nói những người tín đồ chân chính của đạo Islam đã bất lực trươc khuynh hướng bạo lực trong một tôn giáo bị phân hoá thành nhiều giáo phái (bản thân các giáo phái này cũng tàn sát lẫn nhau). Lịch sử loài người có quá nhiều cuộc chiến tranh vì tham vọng quyền lực, cướp bóc đất đai, tài sản, nguyên liệu, nô lệ, trong đó lý do tôn giáo được đưa ra chỉ như là một chiêu bài.

Vài ý kiến về đạo Islam nhân bài viết của bs Tuấn Ngô. 
( No religion in the modern world is as feared and misunderstood as Islam- Karen Armstrong)
                                                                           Tăng Quốc Kiệt

1- Hồi: không phải là hồi phục.
Dẫu hán tự viết chữ hồi có nghĩa là trở về, nhưng đạo Hồi, từ chữ Hồi Hồi, là một tộc thiểu số của Trung Hoa, theo đạo Hồi (xem Wikipedia)
Nhân đây, cũng nên bỏ từ"đạo Hồi" theo tiếng Hán vô nghĩa, mà nên sữa lại là Islam, có nghĩa là "qui phục thượng đế"
Người theo Islam, gọi theo từ Ả Rập là muslimin hoặc Musulman, có nghĩa là kẻ đã qui phục thượng đế.

2- Đạo Islam không cấm hút thuốc.
Nhưng tín đồ bị cấm uống rượu, nguyên do như vầy: lúc Muhammad dẫn các đệ tử từ Mecca trốn qua Medina tị nạn, các đệ tử nhậu quá đà, lấy các khúc xương sau bữa ăn, bổ lên đầu nhau phun máu, từ đó tiên tri cấm hẳn tục uống rượu, chỉ được uống khi vào tới thiên đàng, nơi đây rượu ngon chảy thành suối, gái đẹp hàng đàn còn trinh và trẻ mãi không già, do đó bọn terroriste thích chết sớm để được hưởng liền.

3- Không phải đạo Islam ăn bốc mà người Ả Rập ăn bốc, dẫu họ theo đạo Chúa.Người Ấn Độ giáo cũng ăn bốc.

4- Về chuyện mạng che mặt Burka: không có đoạn nào trong kinh Qur'An bảo đàn bà phải che mặt và phải ngồi riêng. Theo học giả Karen Armstrong: phong tục này bắt đầu xuất hiện ba hoặc bốn thế hệ sau khi Muhammad qua đời, do người Musulman bắt chước người thiên chúa giáo Byzantine, họ che tóc và phân chia đàn bà, đàn ông ngồi riêng trong nhà thờ.

5- Đạo Islam cho phép đàn ông lấy tới bốn vợ với hai điều kiện: thứ nhất phải đủ sức nuôi cho đầy đủ; thứ nhì, phải thương đồng đều, nhằm đáp ứng tình trạng đàn ông thiếu vì chết trận thời bấy giờ, không có cách nào khác để giải quyết cho các bà góa chồng.

6- Giáo lí Islam có năm điều phải giữ, như năm cây cột, hay năm ngón của bàn tay. Khi ta thấy hình vẽ bàn tay năm ngón, phải hiểu có ý nhắc nhở năm điếu mà người Musulman phải giữ:
a- Tin có Allah và prophète của ngài là Muhammad.
b- Cầu nguyện năm lần một ngày.
c- Phải bố thí 2,5% lợi tức kiếm được.
d- Phải nhịn ăn trong tháng Ramadan.
e- Trong đời, nếu có khả năng, ít nhất một lần phải đi hành hương ở Mecca. 

7- Cũng cần nói là đạo Islam không chủ trương ghét Do Thái và Thiên Chúa giáo. Cho đến năm 1948, khi nước Israel thành lập và người Palestine bị ngược đãi, người Musulman coi như họ bị phản bội, vì suốt hàng ngàn năm lịch sữ, họ đã cưu mang dân Do Thái, khi người Do thái bị đuổi khỏi các nước Âu Châu.
  
Chính người Thiên chúa giáo dạy cho người Musulman ghét người Do Thái, vì họ xét người Do Thái qua Juda bán chúa. Muhammad dạy tín đồ Islam phải yêu thương người Do Thái và tín đồ Thiên chúa vì cả ba đạo cùng thờ một chúa.
Jihad (thánh chiến) là từ mà Muhammad dùng để trị bọn Ả Rập còn thờ đa thần mà prophète rất ghét chớ không nhắm hai đạo kia.

Một chút lịch sử, năm 1492, sau khi vua catholic của Tây Ban Nha (TBN) đuổi người Maure ra khỏi nước, lập tức họ đuổi tất cả người Do Thái, hạn cho ba tháng, sau gia hạn thêm ba tháng nữa phải rời khỏi TBN không được mang theo tài sản nếu không cải sang đạo Thiên Chúa. Sau đó nếu ở lại TBN họ sẽ bị thiêu sống. Người Do Thái đi đâu? Chính người Musulman ở Bắc Phi và đế quốc Ottoman islamique đã cưu mang họ.
Ngày nay bọn quá khích nhân danh Islam để giết người, nhưng đó chỉ là những kẻ thất học bị nhồi sọ, nếu bảo họ chỉ đoạn nào trong Qur'An để giải thích hành động của họ thì không có chỗ nào dạy họ làm ác cả.

Đạo Thiên chúa cũng đã qua các giai đoạn ấu trĩ giết người, những trận chiến thập tự, inquisition ở TBN, bao nhiêu người bị tòa án inquisition kết tội oan theo tà đạo, rồi bị thiêu sống v.v... Đã lâu, ít người còn nhớ, nhưng lịch sữ vẫn còn đó, không có ai có thể tìm một câu trong kin thánh tân ước dạy giết người mà ta chỉ đọc được những lời Chúa dạy hết sức vị tha và bác ái. Và lịch sữ là sự lập lại.

 Muốn hiểu thêm về Islam xin đọc:

1       1-   Islam: A short history của Karen Armstrong, học giả lỗi lạc người Anh.  Sách viết về đạo Chúa và đạo Phật của bà cũng rất hay, rõ ràng dễ hiểu.
2       2- Văn minh Ả Rập của Will Durant, nguyên bản hoặc bản dịch của Nguyễn Hiến Lê, hơi dài nhưng đầy đủ về lịch sữ của đạo Islam, rất hóm hĩnh và lý thú.

Bài chuyển từ Hòang Phương                        

No comments:

Post a Comment