Friday, January 16, 2015

Phương Trình Toán Học Về Đàn Ông Và Đàn BàNhững so sánh và luận bàn về đàn ông mí đàn bà là cả nhiều vấn đề mang tính triết lý sâu sắc về:  đạo đức, tâm sinh lý, và cả y học, mà có luận bàn đến muôn đời cũng chưa chắc đã xong đâu. 

Để cho đầu óc bớt căng thẳng sau những tháng ngày làm việc sút quần, và mệt mỏi, tôi xin đưa ra đây một định nghĩa về đàn ông và đàn bà bằng 3 phương trình toán học vừa chộp được trên mạng như sau: 

PHƯƠNG TRÌNH 1:  
Đàn ông = ăn + ngủ + làm việc + giải trí .
Con khỉ  = ăn + ngủ .
Tương đương hoán đổi:
Đàn ông = Con khỉ + làm việc + giải trí .
Chuyển vế và đổi dấu thành:
Đàn ông - giải trí = Con khỉ + làm việc
Kết luận: Đàn ông mà không giải trí, thì  như con khỉ chỉ biết làm việc. 

PHƯƠNG TRÌNH 2: 
Đàn ông = ăn + ngủ + kiếm tiền
Con khỉ  = ăn + ngủ
Suy ra:
Đàn ông = Con khỉ + kiếm tiền
Chuyển vế đổi dấu:
Đàn ông - kiếm tiền = Con khỉ
Kết luận: Đàn ông không biết kiếm tiền  thì chỉ là 1 con khỉ! 

PHƯƠNG TRÌNH 3:
Đàn bà  = ăn + ngủ + tiêu tiền
Con khỉ = ăn + ngủ
Đàn bà = Con khỉ + tiêu tiền.
                               Và cũng lại dùng phép giở quẻ chuyển  vế: 

Đàn bà - tiêu tiền = Con khỉ

Kết luận: Đàn bà mà không biết tiêu  tiền thì cũng như con khỉ thôi. 

* TỔNG KẾT:  
Từ Phương trình (2) và Phương trình (3)  ta thu được:
1/ Đàn ông không biết kiếm tiền = Đàn bà không biết tiêu tiền
2/ Đàn ông kiếm tiền, để cho Đàn bà không trở thành con khỉ (tiền đề 1)
3/ Đàn bà tiêu tiền, để cho Đàn ông không  trở thành con khỉ

Nếu cộng lại thì: 
Đàn ông + Đàn bà = Con khỉ + kiếm tiền +  Con khỉ + tiêu tiền
Do kiếm tiền mang dấu dương, còn tiêu  tiền mang dấu âm, cho nên phương trình  còn lại khi hai dấu triệt tiêu sẽ là: 
ĐÀN ÔNG + ĐÀN BÀ = CON KHỈ + CON  KHỈ . 

Tức là: ĐÀN ÔNG + ĐÀN BÀ = 2 CON KHỈ SỐNG ZÍ NHAU.    ĐÚNG CHÓC !!!!    

Sưu tầm

No comments:

Post a Comment