Monday, January 26, 2015

Ngày Buồn - Lam Phương - Thành An

Mời quý vị thưởng thức một ca khúc quen thuộc của nhạc sĩ Lam Phương qua tiếng hát truyền cảm của ca sĩ Thanh An.  

No comments:

Post a Comment