Tuesday, January 27, 2015

Mùa Xuân Đầu Tiên Anh Xa Em - Đỗ Công Luận

Thưa các anh chị,
Mùa Xuân về, một kỷ niệm buồn lại về với tôi, Xuân Bính Thìn 1976. Đêm giao thừa, mấy trăm anh em trại sinh tập trung lên hội trường. Pháo Tết và súng nổ rền vang, dây điện bị đứt, cúp điện. Khi đó vợ tôi gần sanh nở cháu gái đầu lòng. Tâm trạng, buồn và nhớ vợ con, cha mẹ. Sáng nay, con gái lớn lớn nói, con soạn trong đống quần áo cũ, có thấy lá thơ ba gửi về cho má, trong đó có nhắc tên con. Như vậy lá thư tôi lén gửi về nhà qua người thân khi thăm nuôi, lúc đó con gái đã chào đời. Ăn Tết xong khoảng 4-5 tháng sau thì chuyển trại. Kỷ niệm và kỷ niệm. Bài thơ nầy được viết tháng 1/2013. ĐCL.


No comments:

Post a Comment