Wednesday, January 21, 2015

Xem Cho Vui Mắt - Juste Pour Le Plaisir Des Yeux...!!!

Hello các bạn! Tui coi vậy chớ hiền khô hà! 

"Tè" lịch sự như người! 

Bông gì thơm quá! 

"Oeil pour oeil"!

May quá! còn một chút cho mình!

Đứa nào giống mình quá vậy ta!

Tận hưởng hương thơm daffodil!

Cất cao giọng theo tiếng kèn!

Đố mum kiếm được tụi con!

Đói quá mẹ ơi!

Rán chút nữa, sắp ra được rồi!

Từ từ, mẹ có đủ cho hai đứa mà! 

Sóc con yếu ớt của mẹ!

Chia cho tụi em chút đi!

No comments:

Post a Comment