Wednesday, April 19, 2017

Em Hỏi Tháng Tư - Nguyễn Thị Thêm

1 comment:

  1. Một bài thơ khiến người đọc rất xúx động khi hồi tưởng lại một thời đen tối, đau thương...

    ReplyDelete