Thursday, April 20, 2017

Người Lính Việt Nam Cộng Hòa (21'36")

Xin mời quý vị nhín chút thời giờ xem lại những hình ảnh và những quân trường cũng như các quân binh chủng từ đầu cho tới 30/4/75 để tưởng nhớ công ơn những người lính VNCH

No comments:

Post a Comment