Sunday, April 23, 2017

Nhân Mùa Thu Phục Sinh Úc Châu - Phong Lan


Úc Châu vàng lá mùa thu
Cũng là quốc hận tháng tư lệ trào
Lá hoa cùng rũ sắc màu…
Phải chăng cây hiểu nỗi đau phận người

Hoa lan vì sắc nổi trôi…
Con người tị nạn vì đời đấu tranh
Khác nhau đường lối di hành
Nhưng chung mục đích ngọn ngành ly hương

Mỗi năm hoa nở dễ thương
Con người tị nạn phải vươn biểu tình
Nêu cao chính nghĩa nhân sinh
Môi trường dân chủ đức tin chủ quyền

Chơi hoa phải hiểu cơ duyên
Giống loài chủng loại vùng miền thọ sinh
Vào thu lan kiếm chuyển mình…
Chờ đông hé nụ lung linh sắc màu

Mùa xuân sẽ chớm đến mau
Hoa người quyện quấn đón chào xuân sang
Ngày vui dân tộc huy hoàng
Bốn hai năm lẻ cờ vàng…hồi sinh

 Phong Lan
Melbourne   15/04/2017

Mùa lễ phục sinh + Mùa thu Châu Úc + Tháng tư đen 2017..

No comments:

Post a Comment