Sunday, April 30, 2017

Ơn Người Mãi Nhớ Trong Tim - Trầm Vân

1 comment:

  1. Tay cầm nỗi nhớ che dù thời gian. Một câu thơ ý lạ và hay.

    ReplyDelete