Wednesday, April 26, 2017

Ngồi Chờ Cơn Mưa - Trầm Vân

1 comment:

  1. lời và tứ thơ hay quá nhưng không biết chờ để làm chi, hãy vui với hiện tại, chắc gì mai sau?

    ReplyDelete