Monday, May 18, 2020

Phố Biển Vũng Tàu, Việt Nam - Nguyễn Duy Phước

Mời viếng thăm thành phố biển Vũng Tàu, một nơi nghỉ mát thu hút rất nhiều du khách, cách Sài Gòn khoảng 120 cây số.
Cám ơn anh Nguyễn Duy Phước

No comments:

Post a Comment