Tuesday, February 16, 2021

Mùa Xuân Ghi Nhớ Giáp Dần - Đỗ Công Luận

Thưa quý ACE,

47 năm trước. Mùa Xuân Giáp Dần 1974.

Sáng mùng bốn tết, Mẹ già lặn lội từ Chợ Đồn đến Cầu Kè, Vĩnh Bình, thăm tôi. Khi ấy Mẹ tôi 56 tuổi.

Đến chiều, Mẹ tôi đã đến quận lỵ Cầu Kè. Qua bộ đàm, tiền cứ báo là có Mẹ của chuẩn úy Luận xuống thăm. Đang ở tiền cứ. Tôi hơi bối rối. Không ngờ Mẹ tôi không quản ngại đường xa đến thăm tôi vào dịp Tết. Tôi nhờ hạ sĩ quan chỉ huy tiền cứ sắp xếp chỗ cho Mẹ tôi ngủ đêm đó. Sáng hôm sau hướng dẫn ra tàu đò đi vào đơn vị.

Sáng mùng 5 tết, tàu đò chưa chạy. Phải quá giang ghe người dân đi chợ để vào.

Mẹ tôi kể lại. Trên ghe, mấy bả thấy tao tươm tất. Hai tay xách giỏ. Thăm con. Chắc con bả là sĩ quan.

Đến nơi, quà bánh mang theo chia đều cho mọi người. Những đứa con thời loạn. Mất tuổi thanh xuân khi tết đến xuân về.

Sáng hôm sau, mùng 6 tết. Mẹ tôi ra tàu đò trở về BH.

Hơn nửa tháng sau, xã An Phú Tân bị tràn ngập. 4 người lính ở trung đội cũ của tôi tử trận khi đơn vị lên giải vây.

Năm 2006, Mẹ tôi đã mất.

Đại bàng cũng đã định cư ở Mỹ từ 1992.

Một thời để nhớ...


No comments:

Post a Comment