Saturday, February 13, 2021

Xông Đất Đầu Năm

Hình minh họa 

Một ngày đầu năm , một người đàn bà bước ra cửa và nhìn thấy ba ông già râu dài bạc trắng ngồi trước nhà. Bà không nhận biết họ. Bà nói với họ ; "Tôi không nghĩ rằng tôi biết các ông, nhưng các ông phải đói bụng, xin mời các ông hãy vô nhà và tôi sẽ tìm chút gì để các ông ăn".

- Các cháu có ở nhà không? các ông hỏi.

- Không, chúng đi rồi, bà trả lời họ.

- Vậy là chúng tôi không thể vô được.

Đến xế chiều, khi trẻ nhỏ đi học về, người đàn bà kể lại chuyện giao tiếp với ba ông già cho chúng nghe. "Mẹ đi nói với họ là chúng con có ở nhà và mời họ vô !" chúng nói với mẹ. Người đàn bà đi ra và mời các ông vô nhà.

"Chúng tôi không bao giờ cùng một lượt vô nhà nào cả", họ trả lời. Một trong ba ông già giải thích : "Tên ông ta là Thần Tài", ông vừa nói vừa chỉ vào một trong những người bạn và chỉ vào người kia, ông ấy là Thần Thành Công, và tôi là Thần Tình yêu ". Ông nói thêm : "Bà hãy trở vô nhà và thảo luận với gia đình để biết ai trong chúng tôi mà quý vị muốn mời vô nhà.

Người đàn bà trở vô nhà và thuật lại cùng gia đình việc gì đã  được nghe , thì người chồng nói ngay: 

“Hay quá, chúng ta sẽ mời Thần Tài  vào, ông ấy sẽ mang đến cho nhà ta sự giàu có”

Người vợ không đồng ý: “Ông ạ, sao mình không mời Thần Thành Công? Gia đình ta đang rất cần điều này lắm trong công cuộc làm ăn của ông".

Cô con gái nhỏ phát biểu cho lượt của mình : "Bé muốn Yêu Thương, bé muốn Yêu Thương ... " Cuối cùng hai vợ chồng đành khuất phục trước sự vòi vỉnh trẻ con và người mẹ đi ra mời Thần Tình yêu vô nhà.

Thần Tình yêu  đứng dậy và bắt đầu đi về phía nhà. Hai người kia cũng đứng dậy và đi theo ông ta. Ngạc nhiên, người đàn bà hỏi Thần Tài và Thần Thành Công: "Tôi chỉ mời Thần Tình yêu, tại sao các ông  cũng vào?”

Các ông già đồng thanh trả lời bà : "Nếu bà đã mời Thần Tài  hay Thần Thành Công, hai người khác trong chúng tôi sẽ ở lại bên ngoài, nhưng bà đã mời Thần Tình Yêu . Bất cứ ông ấy đi đâu thì chúng tôi cũng đi theo, và khắp nơi mà ông ấy đi, chúng tôi sẽ đồng hành với ông, bởi vì nơi nào có Yêu Thương cũng có Giàu Sang và Thành Công".

" Nơi nào có đau khổ, Tình yêu sẽ mang đến cho các bạn bình an và may mắn. Nơi nào có hoài nghi, Tình yêu sẽ mang đến cho các bạn  nghị lực để vượt qua. Nơi nào có mệt mỏi, lực kiệt, Tình yêu sẽ mang đến cho các bạn sự kiên nhẫn và sức mạnh mới. Nơi nào có sợ hãi, Tình yêu sẽ mang đến cho các bạn  lòng can đảm ...”

 Sưu tầm

No comments:

Post a Comment