Monday, December 18, 2023

Cao Huyết Á́p - Hiểu Đúng, Điều Trị Đúng, Phòng Ngừa Sớm - BS Phạm Hiếu Liêm

1 comment:

  1. Cám ơn chị Tố Kim đã post youtube. Rat hữu ích vì tôi bị “3 cao” gần 30 năm rồi
    Mai Khánh Thư - Phạm Doanh Môn

    ReplyDelete