Friday, December 22, 2023

Nhớ Nhung - Hàn Thiên Lương


Trời chiều sương khói mờ giăng

Đường xa ngõ quạnh bâng khuâng nỗi nhà

Rừng xanh thiêm thiếp bao la

Chênh vênh mé núi trăng già cô đơn.

 

Hoàng hôn như dục cơn buồn

Nhìn dòng suối bac bỏ nguồn hồn đau

Suối đang dạo khúc nhạc sầu

Chừng như suối sợ ba đào biển xa!

 

Ta đang lạc bước hải hà

Hoài trông chốn cũ biết là nơi đâu

Viền trăng nay đã bạc màu

Tóc ai hôm sớm qua cầu cũng phai.

 

Thời gian rơi rụng đêm ngày

Cách xa biền biệt thêm dài nhớ nhung

Người đi khuất bóng nghìn trùng

Kẻ chờ đơn lẻ lạnh lòng bơ vơ.

 

Quê hương sao mãi mịt mờ

Nhớ nhau chỉ nỗi ngậm ngùi rưng rưng

Đời mau qua hết tuổi xuân

Trần gian mưa gió trầm luân cõi người.

 

Tang thương vật đổi sao dời

Làm sao nói hết những lời nhớ thương!


Hàn Thiên Lương 

No comments:

Post a Comment