Sunday, December 31, 2023

Nụ Cười Cuối Năm: Áo Lụa Hà Đông - Nguyên Sa - Nguyên Sẹo

 

Áo Lụa Hà Ðông  

Áo Lụa Hà Đông (NewVersion)

Nắng Sài gòn anh đi mà chợt mát  

Nắng Sài gòn anh đi mà lạnh ngắt

Bởi vì em mặc áo lụa Hà Ðông  

Bởi vì em sinh quán taị Hà Ðông  

Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng  

Bao lần anh khiếp hãỉ sợ vô cùng

Thơ của anh vẫn còn nguyên lụa trắng  

Đây trên mặt vẫn còn nguyên vết sẹo !

Anh vẫn nhớ em ngồi đây tóc ngắn  

Anh vẫn nhớ em ngồi đâu quát đấy

Mà mùa thu dài lắm ở chung quanh  

Cầm khúc cây dàì lắm để đe anh

Linh hồn anh vội vã vẽ chân dung  

Anh kinh hồn vội vã né lung tung

Bay vội vã vào trong hồn mở cửa  

Chờ sơ hở phóng ra đường dông tuốt.

Gặp một bữa, anh đã mừng một bữa  

Gặp một bữa, anh đã rầu một bữa  

Gặp hai hôm thành nhị hỹ của tâm hồn  

Gặp hai hôm thành rầu rĩ cả tâm hồn  

Thơ học trò anh chất lại thành non  

Bao lâu rồi ăn uống chẳng thấy ngon

Và đôi mắt ngất ngây thành chất rượu  

và đôi mắt mơ màng đang bầm tím 

Em không nói đã nghe từng giai điệu  

Em chưa hét đã vang lừng khắp xóm

Em chưa nhìn mà đã rộng trời xanh  

Em chưa gầm mà đã động rừng xanh

Anh trông lên bằng đôi mắt chung tình  

Bao lần anh toan tính muốn làm lành

Với tay trắng, em vào thơ diễm tuyệt  

Lòng run sợ làm sao anh dám nói

Em chợt đến, chợt đi, anh vẫn biết  

Em thích đánh thích thoi anh vẫn biết

Trời chợt mưa, chợt nắng, chẳng vì đâu  

Lòng chợt lo chợt sợ chẳng vì đâu  

Nhưng sao đi mà không bảo gì nhau  

Đôi khi em còn hăm dọa thiến thằng cu

Để anh gọi, tiếng thơ buồn vọng lại  

Để anh lạy mặt xanh như tàu lá

Để anh giận, mắt anh nhìn vụng dại  

Lúc em đánh, anh chỉ nhìn lấm lét

Giận thơ anh đã nói chẳng nên lời  

Giận điên lên nhưng nói chẳng nên lời

Em đi rồi, sám hối chạy trên môi  

Em đi rồi, ôi khoái quá sướng mê tơi

Những tháng ngày trên vai buồn bỗng nặng  

những tháng ngày đời anh thôi bầm dập  

Em ở đâu, hỡi mùa thu tóc ngắn  

Em ở đâu bên nầy hay bên nớ

Giữ hộ anh màu áo lụa Hà Ðông  

Hởi người em sinh quán ở Hà Ðông  

Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng  

anh vẫn run và sợ hãi vô cùng

Giữ hộ anh bài thơ tình lụa trắng

Giữ hộ anh một chuyện tình khiếp đãm


Tác giả: Nguyên Sa


Tác giả: Nguyên Sẹo

No comments:

Post a Comment