Tuesday, December 19, 2023

Nghĩ Cũng Lạ

 

- Ngày xưa hy sinh hết mấy triệu nhân mạng để đuổi Pháp, đuổi Mỹ. Giờ muốn trở thành một phần của nó thì phải tốn vài trăm nghìn hoặc thậm chí là cả triệu đô. Rồi mỗi năm còn vác vài tỷ đô qua bên nó mua nhà, mua thẻ xanh, hay cho con cái qua đó tị nạn giáo dục. 

- Ngày xưa đuổi Pháp, đuổi Mỹ vì nó bóc lột dân ta đến tận xương tuỷ, vì nó đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lý. Giờ đuổi nó rồi còn bị bóc lột và gánh chịu thuế phí thậm chí là nặng nề hơn. Trong khi đuổi nó cả trăm năm rồi mà đường sắt, đường quốc lộ, cao su, cà phê, sân bay, bệnh viện hay các công trình của nó thì vẫn còn dùng, ta chỉ làm mới được có vài cái, còn lại kế thừa tất. 

- Ngày xưa đuổi Pháp, đuổi Mỹ vì cho rằng cái chủ nghĩa tư bản giãy chết là người bóc lột người, đánh đổi tất cả vì chủ nghĩa xã hội với nền kinh tế bao cấp - làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu. Giờ sau khi đuổi nó đi thì quay lại cầu xin nó công nhận Việt Nam mình là nền kinh tế thị trường, quay lại xin nó viện trợ và giúp đỡ. 

- Ngày xưa theo Trung Quốc đuổi Pháp đuổi Mỹ là vì nghĩ chúng đi xâm lược, biến các quốc gia khác thành thuộc địa. Giờ thì thế giới chẳng có nước nào là thuộc địa của Pháp của Mỹ, toàn trở thành đồng minh; trong khi thuộc địa của Trung Quốc thì đầy ra đó.


Giá như ngày xưa cứ để vậy đừng có đánh với đuổi thì ngày nay đâu phải són dái mỗi khi thằng Tàu nó ho. Đâu phải nó làm gì thì phải bắt chước làm theo, và dân mình đâu phải tha phương cầu thực làm culi, làm điếm khắp mọi nơi để mưu sinh như hiện tại.


Ôi, bao giờ cho đến ngày xưa...!


Chom tren net !

1 comment:

  1. Dung vay. Tại ngủ mới ra nông nỗi
    Bây giờ cũng còn ngu mãi

    ReplyDelete