Sunday, December 31, 2023

Nghẹn Lời Nước Non - Hàn Thiên Lương

 Nhớ xưa xóm cũ nên thơ

Có dòng sông nhỏ đôi bờ cỏ lau

Thôn trang ươm nắng đẹp màu

Áo ai phơ phất trên cầu gió sương !


Giờ đây những lúc chiều buông

Nhìn xa thương nhớ vấn vương cõi lòng

Tháng ngày cứ mãi long đong

Suốt đời vất vả khổ lòng mẹ cha!


Bây giờ lạc bước phương xa

Mẹ cha khuất bóng, mắt nhòa lệ rưng !

Trời chiều vạt nắng bâng khuâng

Tỏ mờ mộng ảo phù vân cuối trời


Song thân cách biệt đời đời

Biệt lời tương ngộ, xa rời thiên thu

Đông về lạnh nỗi bơ vơ

Nhớ xưa tiếng mẹ” ru hờ…”  giữa khuya !


Còn đâu nẽo cũ quay về

Cố hương nay đã tứ bề xa xôi

Thôi đành ngắm áng mây trôi

Nhớ thương thơ thẩn , nghẹn lời nước non !


Hàn Thiên Lương

Mùa Đông Clackamas – OR 2023

No comments:

Post a Comment