Saturday, December 16, 2023

Những Người 50 - 80 Tuổi Nên Đọc - Youtube Phan Ngọc Thuận

2 comments:

  1. Với vận tốc của cái video này Tôi nghĩ là nhiều người sẽ chết trước khi mà xem hết nó.

    ReplyDelete
  2. Tôi đang bị cảm lạnh mà xem cái video này làm tôi mệt thêm, phải fast forward nó mấy lần.

    ReplyDelete