Friday, December 29, 2023

Vợ Chồng Già

 

Về hưu rảnh rổi cả ngày 

Cụ bà đổi tính nên hay nói nhiều

Thôi thì cụ nói đủ điều

Trời mưa trời nắng, từ chiều tới khuya

Trách ông già: vẫn không chừa

Tính tình gàn dở, khó ưa quá trời

Lỗi ông cụ nhớ thật dai

Lâu lâu lại nhắc một vài tật xưa

Ði đâu hai cụ chung xe

Cụ ông cầm lái cụ bà chỉ huy

Hãy nhìn đèn đỏ đằng kia

Ông mà vượt nó hồn lìa thế gian

Lái xe cốt giữ an toàn

Chạy nhanh lái ẩu là tan thân già

Những ngày hai cụ ở nhà

Ðứng ngồi quanh quẩn vào ra đụng đầu

Truyện trò chỉ được vài câu

Thế là các cụ bắt đầu sùng lên

Bà rằng: ông dở chứng điên

Ông rằng: bà mới vô duyên trên đời

Hôm nào khó ở trong người

Không gây nhau thấy buồn ơi là buồn

Gây hoài riết trở thành quen

Gây xong lại nắm tay em cười hòa

Cãi nhau cái thú người già

Không gây không cãi, cửa nhà buồn tênh.


Lượm trên mạng 

No comments:

Post a Comment