Tuesday, January 30, 2024

Đại Họa Diệt Tộc


Từ thời bà "Ngân đù" làm chủ tịch quốc hội Hán nô, họ đã quyết định 4 điều quan trọng 

1. Bỏ tiếng Anh và thay thế vào đó là học sinh Việt Nam từ nay học tiếng Hoa (văn bản kèm theo)

2. Bảy tỉnh phía bắc, các đặc khu kinh tế và các làng người Hoa tự trị trên đất Việt Nam được quyền vô tư sử dụng tiền Mao tệ và hồ tệ cùng lúc

3. Tạo ra các đặc khu kinh tế độc lập với chính quyền Trung ương trong 99 năm 

4. Người Hoa sang Việt Nam không cần visa và được quyền cư ngụ và sinh sống vô thời hạn


Lộ trình Thành Đô 1990 tưởng đùa mà càng lúc càng thật. Mưa dầm thấm lâu, mỗi năm một tý, thấm thoắt đã hơn 30 năm sắp kịp kế hoạch "vì lợi ích trăm năm trồng người" của hồ chí minh


Triều đại hồ là triều đại tệ nhất lịch sử dân tộc, hèn với giặc và ác với dân và cũng vì đây là triều đại duy nhất muốn biến nước này thành thuộc địa bán chính thức cho Trung cộng và đi dần đến sát nhập vào đại gia đình Hán tộc 

Lạ lùng là đại đa số đảng viên vẫn luôn miệng " ơn bác, ơn đảng" trước cái đại họa diệt tộc này 

2020-2040-2060, ba giai đoạn của công cuộc sát nhập. 

Chúng ta đang ở trong giai đoạn đầu, giai đoạn đưa văn hóa và tiếng Trung thay thế mọi văn minh văn hóa Âu tây còn sót lại, trong đó chúng ta cũng thấy đã có một đạo quân Hán nô liên tục đòi cãi tổ chữ quốc ngữ để viết và đọc lơ lớ như tiếng Hoa. Các thầy tu quốc doanh thì liên tục tấn công Thiên chúa giáo, cho rằng đây là tôn giáo Âu tây, của 61 năm Pháp thuộc, như thầy tu công an Thích Nhật từ, "tay lùn mã tử" này còn đòi phá bỏ nhà thờ Đức bà Sài Gòn vì nơi đó trước kia là đất của một cái chùa nhỏ Phật giáo, lão chân quang, cháu ông hồ thì chửi cả anh hùng dân tộc là Lý Thường Kiệt là "hổn" với Trung Hoa 

2040 ....giai đoạn này sẽ sát nhập mạnh mẽ tùy thuộc vào kết quả đạt được ở giai đoạn đầu

2060 ...có thể sẽ không còn đất nước mang tên Việt Nam trên bản đồ thế giới


Tiếng Việt rất có thể sẽ là là tiếng nói của dân thiểu số so với tiếng Hoa trên đất nước Việt Nam 

Họa diệt tộc đang được Đảng Cộng sản Việt Nam từng bước thực hiện 

Tuy nay ta chưa thấy họ thành công nhưng chúng ta nên tỉnh thức vì mưa lâu sẽ thấm đất

Cách hay nhất chống lại vẫn là :

1. Các đảng viên đảng cộng sản Việt Nam thể hiện lòng yêu nước và bỏ đảng 

2. Người dân phải phản kháng quyết liệt trước các quyết định của quốc hội Hán nô 

Cũng nên biết là Singapore : Dân số : 75% người gốc Hoa và Ngôn ngữ chính của Singapore là tiếng Anh.


Paris 12/2023

1 comment:

  1. những gì cha ông không làm được ngày nay sẽ làm được- hơn nghìn năm bắc thuộc không Hán hóa nổi cha ông mình, nhưng nay liệu có?????

    ReplyDelete