Tuesday, January 23, 2024

Xuân Ơi ! - Hàn Thiên Lương


Xuân ơi sao để hoa tàn

Vì đâu nỗi nhớ ngập tràn về đây

Lạc loài từng bước phương nầy

Thầm đau giấc mộng bèo mây thuở nào.


Sông xa sóng vỗ rì rào 

Thuyền rời bến mộng lạc vào cõi mê?

Đời thôi một cõi đi về

Vừa vui phút chốc , tứ bề quạnh hiu.


Hoa xuân rực rỡ bao nhiêu

Tả tơi rơi rụng giữa chiều nắng phai.

Lòng riêng trọn nỗi u hoài

Thơ hồn kết tụ những ngày thương mong.


Xuân sao không thấy nắng hồng

Mịt mờ hiu quạnh chập chùng mây bay

Tình xuân chẳng chút hương say

Hồn bơ vơ quá đắng cay nỗi mình.


Xuân đời úa cõi nhân sinh

Hoa lòng tan tác nụ tình tả tơi

Giọt mưa hay giọt lệ người

Lòng canh cánh nhớ im lời tỏ phân!


Dáng xuân như bóng phù vân

Bao lần thoáng hiện mấy lần tàn phai

Thoạt trông mái tóc hoa cài

Mà nay buồn thấy tóc đầy tuyết sương


Hàn Thiên Lương 

No comments:

Post a Comment